OBLADO.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ'ne hoşgeldiniz!

 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

 

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

(İlan Tarihi: 24.10.2013)

 

1. Taraflar

 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Oblado Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Oblado tam şirket ismi ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2. Tanımlar

 

Oblado: Açık şirket adı A.Ş.

 

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

 

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

 

Site: www.oblado.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Oblado Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Oblado tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Oblado, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Oblado tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Oblado tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

 

Güvenli Hesap: Sıfır Risk Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Oblado tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

 

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Oblado tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Oblado tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Oblado tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Oblado tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Oblado tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Oblado'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Oblado'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Kullanıcı'ların Oblado tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Oblado'nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Oblado, Kullanıcı'lar tarafından Oblado'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e) Kullanıcı'lar, Oblado'nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

f) Oblado'nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Oblado ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Oblado ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Oblado, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Oblado'nun, Oblado çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Oblado, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Oblado'nun belirlediği sistemi kullanmak  zorundadırlar.

 

 

ı) Kullanıcı, Oblado’nun Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Oblado'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Oblado'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

k) Oblado, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Oblado tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Oblado tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

 

l) Kullanıcı, Oblado'nun Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Oblado'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Alıcı  'Hemen Al' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile satıcı tarafından belirlenen satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

 

b) Alıcı,belirlenen fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Oblado tarafından belirlenen kurallara uygun  davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Alıcı, satın aldığı Ürünler'in bedellerini, Oblado tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından elektronik ortamda teslimine kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

d) Aşağıda ki madde biz de şöyle mi olsa: Alıcı satınalacağı Ürün'ün bedelinin ödenmesinin ardından dilediği zamanda Ürün'ünü Oblado'dan elektronik ortamda temin edebilir.Elektronik ortamda teminedilen ürünün ve/veya bedelinin  iade hakkı bulunmamaktadır

 

 

e) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Oblado'nun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü  Oblado'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını;  Oblado'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

g) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın  Oblado'ya bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde  Oblado'nun Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

h) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde  Oblado'nun kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ı) Alıcı,  Oblado'nun ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili  Oblado'nun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan  Oblado'nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

 

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

b) Kullanıcı sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda,Alıcı seçtiği Ürünün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlüdür. Alıcının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya Ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmaması halinde Satıcı kendisine hizmet vermeme hakkına sahiptir.

 

c) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

d) Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

e) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

f) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Oblado'ya işlem talebinde bulunabileceğini kabul,beyanve taahhüt eder.

 

g) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

h) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Oblado'ya bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde,  Oblado''nun kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ı) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü  Oblado'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

i) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Oblado'nun herhangi bir zarara uğraması durumunda, Oblado'nun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Oblado'nun herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

j) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Oblado aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

 

k) Satıcı, Oblado'nun, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Oblado'nun kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

m) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Oblado'nun her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Oblado'nun Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Oblado, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Oblado, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Oblado'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Oblado tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Oblado tarafından yapılabilir. Oblado tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

 

b) Oblado, Site üzerinden, Oblado'nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Oblado tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Oblado'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

c) Oblado, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

d)Bu madde de açık arttırmayla ilgili sanırım

Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Oblado tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

 

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Oblado tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

 

f) Oblado, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Oblado tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Oblado, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve Oblado hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Oblado Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

ı) Oblado marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Oblado'ya hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

 

i) Oblado,Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

 

j)Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Oblado’nun bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6. Yasaklı Ürünler

 

a) Oblado tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in satışa arzı Oblado' tarafından yasaklanmıştır.

 

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Oblado tarafından tespit edilmesi halinde, Oblado, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c)Oblado, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Oblado ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Oblado'yu hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Oblado'nun, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

7. Hizmetler

 

Oblado tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 

7.1. Güvenli Hesap  .

 

a) Oblado, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Hesap adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Hesaba ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Güvenli Hesap Sistemi bölümünde yer almaktadır.

 

b) Kullanıcı'lar, Güvenli Hesap Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Oblado'ya ait değildir.

 

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:

 

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Ürünler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

 

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

 

7.3. Ek Hizmetler

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak Oblado tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, Oblado tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Vitrin Servisi ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

 

8. Kullanıcı Profili Yorum Alanı

 

a) Kullanıcı Profili Yorum Alanı, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir alandır. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Oblado Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

 

b) Kullanıcı profili yorum alanı oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Oblado, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Yorum Alanı'nı manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Oblado'nun konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Oblado'nun Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profili Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, Oblado tarafından değiştirilmeyecektir.

 

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı,Oblado'nun tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

f) Kullanıcı'lar, Oblado tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Oblado tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9. Ücretlendirme

Oblado satışa arz edilecek ürünlerin Satıcı tarafından belirlenecek ücretlerini ürünlerin beraberinde ilan edecektir. Satıcıların satış üzerinden alacakaları bedelin hesaplanması,miktarı 'Satıcı Rehberi bölümündeyer alacaktır.Ücretlendirmelere ilişkin değişiklikler,değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

 

10. Gizlilik Politikası

 

Oblado, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Oblado, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

11. Diğer Hükümler

 

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Oblado'nun telif haklarına tabi çalışmalar) Oblado'ya ait olarak ve/veya Oblado tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Oblado Hizmet'lerini, Oblado bilgilerini ve Oblado'nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Oblado'nun Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Oblado'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) Oblado'nun, Oblado Hizmet'leri, Oblado bilgileri, Oblado telif haklarına tabi çalışmalar, Oblado ticari markaları, Oblado ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

c) Kullanıcılar, Oblado'nun Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Oblado, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 24.10.2013 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.)

 

11.3. Mücbir Sebepler

 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Oblado, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Oblado için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Oblado'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.5. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Oblado, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Oblado'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Oblado tarafından tespit edilmesi,

 

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

 

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

 

e) Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarını, Güvenli Hesap Sistemi'ni kullanmamaları.

 

12. EK KURALLAR

 

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

 

 

EKLER

 

1-GÜVENLİ HESAP SİSTEMİ

  • Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazar yeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile ürünün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında uzlaşmaya varır.
  • Oblado yönetimi alım satım sürecinin ödenme aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Hesap Sistemi kapsamında hizmet sunar.Bu Sistem Satıcı'yı Ürün'ün teslimi karşılığında bedeli tahsil etme konusunda, Alıcı'yı bedelin ödenmesine karşılık Ürün'ü teslim almasını garantiye alır.
  • Güvenli Hesap Sistemi'nde Alıcı ve Satıcı ticaretin taraflaraı olarak;Oblado ise ödemelerin yönetimi açısından yer alır.Oblad, Güvenli Hesap (İngilizce literatürde "Escrow Account") adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Oblado tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan Oblado Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Oblado'ya ait değildir.

Alıcı'lar, ürün bedellerini,Oblado yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırır, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları ürün bedelleri oluşturur. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise belirlenen listeleme ve komisyonlar oranında ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar olarak gerçekleşmektedir.Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulur ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.

2- YASAKLI ÜRÜNLER

 

Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Satış hakkı kullanıcıya ait olmayan ürünler.

Virüs içeren elektronik dokümanlar.

Uygunsuz içerikler

Lisanslı ürünlerin şifreleri

Hisse senedi, tahvil, bono

Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri Oblado’da satışa çıkarılamaz.

Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller Oblado'da listelenip, satılabilir.

Kopya ürünler.

Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.

 

Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan Bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır. Telif hakları hakkında genel açıklama

Kültür ve tabiat varlıkları

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.

 

Öncelikle; Bu Kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Oblado'da satışı yasaktır.

 

Promosyon ürünleri

Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı Oblado'da yasaktır.

Pornografik içerikli malzemeler

Oblado'da pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler:

 

1)İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller,

2)Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller,

3)Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller.

 

Oblado'da pornografik malzeme olarak nitelendirilmeyen ürünler:

 

1)T.C. Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmler,

2)Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller,

3)Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görseller.

Toplu elektronik posta adresi listeleri

Kişinin izni olmadığı kişisel bilgiler içeren içerikler.

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Yasaklı yayınlar

Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler

Kontratlar

Telif hakkına sahip ürünler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan ürünler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

3-KULLANICI PROFİLİ YORUM ALANI

Kullanıcı Profili yorumlarının kötüye kullanılması ve iptali

 

Kullanıcılara verilen yorumlar, daha sonra kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Verilen yorum, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde Oblado kayıtlarına geçer. Kullanıcılar, verdikleri yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur.

 

Aşağıda tanımlanan şekilde yazılmış yorumlar, yorum hakkının kötüye kullanıldığı için kaldırılabilir. Bu şartlar haricindeki yorumlar kaldırılmaz.

 

1-Oblado'ya dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının sunulması.

2-Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar.

3-Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar Yalancı, sahtekar, üçkağıtçı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanılmamalıdır.

4-Yorum verilen kullanıcının Oblado'nun tüm kullanıcılarına açık bilgileri haricindeki kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-posta adresini vb. içeren yorumlar.

5-İçeriğinde link veya script olan yorumlar.

6-Kullanıcının yanlışlıkla başka bir kullanıcıya olumsuz yorum vermesi ve bu yanlışlığı Oblado'ya bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru kullanıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır.

7-Oblado'ya yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan kişilerin yorumları.

8-Satışı söz konusu olan ürünle ilgili Oblado Güvenli Hesap Sistemi'ni kullanarak, sırf satıcıya başka bir işlemden dolayı olumsuz yorum yazmak amacıyla ürün satın alarak yazılmaya hak kazanılmış yorumlar.

 

Eğer, bu şartların birini veya birkaçını taşıyan nitelikte bir yorum aldıysanız Oblado Destek Hattı ile irtibata geçip, durumun incelenmesini talep edebilirsiniz. Konu değerlendirildikten sonra, uygun görülürse yorum kaldırılacaktır.

 

 

 

4-MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI

 

Genel Politikamız

Oblado markası ve logosunun kullanım hakkı sadece Oblado Bilgi Teknolojileri A.Ş.ye aittir. Sadece Oblado Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından izin verilmiş ve / veya Oblado Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile yazılı olarak anlaşma imzalamış olan kişi ve kurumlar, Oblado markası ve logosunu kullanabilir.

Bu kılavuz, Oblado markası ve logosuna yönelik kullanımları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Öncelikle kullanım ilkelerine uymanızı rica ederiz. Belirtilen ilkelere uyulmaması durumunda üyeliğinizin askıya alınması, ürün alım ve satımınızın sınırlanması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağınızı belirtmek isteriz.

 

Marka ve Logo Kullanımı İlkelerimiz

 

İzin Verilenler

  1. Web sitenizde, listelemenizde veya reklamlarınızda Oblado'da satış yaptığınıza ilişkin açıklamalara yer verebilirsiniz. Örneğin; "Oblado'da satış yapıyorum.", "Sattığım bu ürünü sadece Oblado'da bulabilirsiniz..

 

Sınırlamalar

  1. Oblado markası ve logosunun kullanımına izin verildiği durumlarda, Oblado markasının her zaman "Oblado" olarak kullanılması gerekmektedir.

Yasaklı Durumlar

Oblado'dan marka ve logo kullanımı ile ilgili yazılı onay alınmadığı* sürece Oblado ekran görüntülerini, Oblado markası ve logosunun aşağıdaki yerlerde kullanımı yasaktır:

 

  1. Tanıtım materyallerinizde (Kartvizitler, broşürler, elektronik postalarınız gibi.)
  2. Web sitenizde
  3. Listelemelerinizde
  4. Eşyalarınızda (El yapımı veya değil.Örneğin; kahve kupalarınız, kaleminiz, bloknotlarınız, oyuncaklarınız.)

 

Yukarıda belirtilen durumlar dahilinde Oblado'ya atıfta bulunmak, Oblado marka ve logosunu kullanmak, başkalarının sizin Oblado tarafından desteklendiğiniz veya Oblado'un bir parçası olduğunuz izlenimini yaratabilir.

Oblado web sitesini, başka bir sitenin içine yerleştirmek yasaktır.

 

Oblado Alan Adı

 

Oblado kelimesinin alan adı olarak kullanım hakkı, Oblado Bilgi Teknolojileri A.Ş.ye aittir. "Oblado" ve Oblado'a benzer kelimeler kullanılarak web sitesi ismi / alan adı başvurusu yapılması ve / veya alan adının kaydettirilmesi yasaktır. Bu işlemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli yasal müracaatlar yapılacaktır.

 

www.Oblado.com sitesinde, Oblado ve Oblado benzeri nitelikteki isimlerin alan adı olarak satışlarına ilişkin listelemelere Oblado tarafından son verilecektir.

* Yazılı onay almak için e-posta gönderebilirsiniz.